ALTA CLUBS

En el següent enllaç s’informa dels requisits de la Generalitat Valenciana per a donar-se d’alta com a club.

 

http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/registro

 

Una vegada donats d’alta i ja es tinga el número de registre de la Generalitat, cal contactar amb aquesta Federació, qui informarà com prosseguir amb l’alta.

 

Quota anual 2021 per a clubs – 100 €

Contacte

Carrer José María Mortes Lerma ,23 (Escola Nàutica Alisios) - 46014 València

de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00