transparència

SOBRE LES FUNCIONS PÚBLIQUES DESENVOLUPADES PER LA FEDERACIÓ

La Federació de Motonàutica de la Comunitat Valenciana és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

ESTATUTS VIGENTS

Està pendent d’aprovació d’uns nous estatuts.

ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

President: Julio López Saez.

Vicepresidenta 1r: Estefanía Hernández Dura.

Vicepresident 2r: Vicente Juan Cardo Bravo.

Secretària: Irene López Saez.

Tresorera: Elena Guaita Moreno.

Vocals
Antonio Sánchez Muñoz.
Luis Coll Rozalén.
Rafael Puig de los Rosales.
Enrique García Muñiz.
Mª Concepción Saez Fernández

ASSEMBLEA

CIRCUMSCRIPCIÓ D’ALACANT

CLUBS

Club Náutico de Altea.
Club Náutico de Moraira.
Club Deportivo Marítimo de Dénia.

CIRCUMSCRIPCIÓ DE CASTELLÓ

CLUBS

Club Moton. Almasso.

CIRCUMSCRIPCIÓ DE VALÈNCIA

CLUBS

Club Náutico de Cullera.
Real Club Náutico de Valencia.

ESPORTISTES

Antonio Sánche Muñoz.

Julio López Saez.

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

PRESSUPOST

COMPTES ANUALS

RETRIBUCIONS DE MEMBRES DE LA JUNTA

No existeixen retribucions de membres de la junta.

Contacte

Real Club Náutico de Valencia - Oficina 6. Cami canal 91 - 46024 - Valencia

de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 (cita prèvia)