transparència

SOBRE LES FUNCIONS PÚBLIQUES DESENVOLUPADES PER LA FEDERACIÓ

La Federació de Motonàutica de la Comunitat Valenciana és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

ESTATUTS VIGENTS

Està pendent d’aprovació d’uns nous estatuts.

ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

President: Ramón Martí Calaza.

Vicepresident 1r: Enrique Julio Gil Cervera.

Vicepresident 2r: Gabriel Martínez Martí.

Secretari: José M. Martín Calvo.

Tresorer: Tomás Solano Vercet.

Vocals
Victoria Vives Salvador.
Marcos Pérez Manglano.
Pilar Aguilera Devesa.
Nuria García Panadero.
Monica Lloret Gómez.

ASSEMBLEA

CIRCUMSCRIPCIÓ D’ALACANT

CLUBS

Club Nàutic d’Altea.
Club Nàutic de Moraira.
Club Esportiu Marítim de Xàbia.

ESPORTISTES

Ángel Aguiriano Sorribes.
Salvador Navarro Martín.
Javier Jiménez Alapont.

JUTGES

Tomás Solano Vercet.

CIRCUMSCRIPCIÓ DE VALÈNCIA

CLUBS

Club Nàutic d’Oliva.
Club de Lanchas Radio Control.
Real Club Nàutic de València.

ESPORTISTES

Enrique Julio Gil Cervera.

JUTGES

Santiago Bayarri.

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

PRESSUPOST

COMPTES ANUALS

RETRIBUCIONS DE MEMBRES DE LA JUNTA

No existeixen retribucions de membres de la junta.

Contacte

Carrer José María Mortes Lerma ,23 (Escola Nàutica Alisios) - 46014 València

de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00